quality-slider

auditeren coördineren oplossen ondersteunen


Uw bedrijf wil zowel intern als ook extern profiteren van een digitaal managementsysteem? Of u heeft een coach nodig voor een (beginnende) QHSE-medewerker? Of u wilt advies op het gebied van het Besluit Bodemkwaliteit (BBK)? Dit behoort allemaal tot de mogelijkheden binnen Safety & Quality engineering.


Auditering

‘Vreemde ogen dwingen’ is een uitspraak. Soms is het nuttig om interne audits door een ‘vreemde’ uit te laten voeren om een nieuwe en frisse kijk op lopende zaken te verkrijgen.

Als volwaardige lead-auditor kunt u ook hier op mijn professionele ondersteuning rekenen. Uiteraard met een volledig rapport ten aanzien van de bevindingen en advies.

Besluit Bodemkwaliteit (BBK)

De milieuwetgeving in Nederland met betrekking tot grond en baggerspecie is in het ‘Besluit Bodemkwaliteit’ geregeld. De complexe wet- en regelgeving op dit gebied maakt het vaak niet makkelijk voor de aannemerij. Veel vragen duiken op zoals wanneer mag ik welke grond waar toepassen? Hoe zit het met de meldingsplicht? Wanneer wordt het interessant in plaats van een AP04 keuring een BRL 9335 certificatie toe te passen? Wat houdt de Kwalibo regeling in?

Allemaal vragen die u niet te lang bezig moeten houden. Tijd is geld – daarom help ik u graag deze vraagstukken pragmatisch op te lossen.

S&Q_Quality_schema1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRL 9320: Onderhoud en certificatie

Regelmatige klanten van mij zijn asfaltmolens of bedrijven in de GWW sector die advies nodig hebben met betrekking tot vrijkomend asfalt (CROW 210). De wet- en regelgeving op het gebied van vrijkomend asfalt en diens hergebruik is zeer streng en overtredingen worden dan ook gezien als milieudelict. Soms zijn de onderzoeksrapporten zeer complex en niet makkelijk te interpreteren. Een uitdaging voor mij! Voor asfaltmolens is de nationale beoordelingsrichtlijn ‘Bitumineus gebonden mengsels’ oftewel BRL 9320, het Besluit Bodemkwaliteit en de CE-markering van toepassing.

Door mijn jarenlange ervaring op dit gebied kan ik uw bedrijf ondersteunen in het (opnieuw) certificeren van uw asfaltmolen of onderhouden van het certificaat. Daarnaast kan ik u natuurlijk ook adviseren op het gebied van veiligheid en milieuzaken omtrent uw asfaltmolen.

Managementcertificeringen ISO 9001 & 14001

Een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem draagt bij tot het bewaken van de constante (product)kwaliteit en het continu verbeteren van uw bedrijfsprocessen. Het dient makkelijk toegankelijk te zijn voor uw medewerkers en dient vooral aan te sluiten op uw behoefte als bedrijf. Naast het alom bekende ISO 9001 certificatie zien veel bedrijven ook de meerwaarde van een ISO 14001 certificatie (milieu). Niet alleen omdat opdrachtgevers hier steeds vaker om vragen maar ook omdat bedrijven dit in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) dit in goede banen willen leiden.

Safety & Quality engineering kan u begeleiden in de trajecten van het opzetten van de systemen, het implementatietraject tot met de uiteindelijke certificering.

S&Q_Quality_schema2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleidingen & Coaching

Safety & Quality engineering biedt u een breed aantal mogelijkheden op het gebied van training en opleiding. De afgelopen jaren zijn door mij regelmatig beginnende KAM-functionarissen opgeleid en gecoacht. Hierbij belangrijk is de persoon handvaten te geven om in de toekomst zelfstandig te kunnen opereren. Ik durf hierbij waar nodig ook onconventionele methodes toe te passen bijvoorbeeld spiegelen van gedrag en houding met behulp van paarden. Daarnaast biedt ik u maatwerk op het gebied van diverse trainingen zoals gedragsinterventie, herkennen van gevaarlijke situaties, geven van toolboxen of opleidingen tot interne auditor of met betrekking tot bodemsaneringen. Ook incompany trainingen voor VCA, BHV en DLP of OPM behoren tot de mogelijkheden.

Kortom u kunt bij mij terecht voor zowel langdurige trajecten, maatwerk als ook standaard opleidingen.

Quality_jutta_leibfried_training