Strijp S Eindhoven


Strijp S Eindhoven

Strijp-S: V&G overall coördinator

S&Q_slider_projecten_StrijpS_1
S&Q_slider_projecten_StrijpS_2

Opdrachtgever

Project

Kenmerken

Functie

Park Strijp Beheer B.V.

Herontwikkeling Strijp-S

Multidisciplinair bouwproject, gebiedsontwikkeling

V&G overall coördinator

www.strijp-s.nl


Strijp-S is het voormalig bedrijventerrein van circa 27 ha in het Eindhovens stadsdeel Strijp dat heeft toebehoord aan de N.V. Philips. In 2000 zijn de eerste gesprekken over de herontwikkeling van het terrein gevoerd na het vertrek van Philips en in 2004 is het terrein definitief voor herontwikkeling overgedragen aan Park Strijp Beheer B.V.


De plannen voor Strijp-S omvatten onder meer de aanleg van een wandelboulevard met zes rijen gegaffelde platanen. Ook komen er allerlei nieuwbouwactiviteiten, waaronder een hoogbouwproject van 100 m hoog. De bedoeling is dat er op Strijp-S veel activiteiten komen die te maken hebben met creativiteit en design. Jaarlijks wordt bijvoorbeeld ook de Dutch Design Week op Strijp-S georganiseerd.

In 2006 een begin is gemaakt met de sloop van een aantal gebouwen, sindsdien is Strijp-S volop in herontwikkeling (klik hier voor een filmpje). Tot 2030 zal het terrein in fasen transformeren van een oud-Philips complex tot volwaardig en multifunctionele woon- en leefomgeving. Verschillende partijen dragen verantwoordelijkheid voor deze herontwikkeling samen met Park Strijp Beheer B.V. als gebiedsontwikkelaar. Zowel op het gebied van infrastructuur, sloop, nieuwbouw en hergebruik van oude gebouwen zijn diverse aannemers betrokken om de plannen te realiseren.

Jutta Leibfried was van 2008 tot november 2012 aangesteld als V&G overall coördinator voor het bouwterrein. In die rol was ze verantwoordelijk voor afstemming en coördinatie van de diverse bouwers op het gebied van veiligheid, het beoordelen van de diverse V&G uitvoeringsplannen en het verstrekken van bouwplaatsvergunningen. Ook heeft zij hierbij een stuk gebiedsmanagement voor haar rekening genomen.


SAF_testimonials_Alwin_Strijp_S

“Jutta Leibfried heeft als V&G overall coördinator in belangrijke mate bijgedragen aan de veiligheid op en nabij de bouwplaatsen. Mede daardoor is de ontwikkeling van Strijp-S vandaag succesvol. Het is niet niks om tijdens evenementen als de Dutch Designweek met tienduizenden bezoekers ook de logistiek en veiligheid op en rond de bouwplaatsen goed geregeld te hebben.”
Alwin Beernink | Projectmanager Strijp-S