WillemsUnie


S&Q_willemsunie_1

Omlegging Zuid Willemsvaart: Hoofd Veiligheid

S&Q_willemsunie_2
S&Q_willemsunie_3
S&Q_willemsunie_4
S&Q_willemsunie_5

Opdrachtgever

Project

Kenmerken

Functie

WillemsUnie

Omlegging Zuid-Willemsvaart

Multidisciplinair bouwproject, Kanaal

Hoofd Veiligheid en Kwaliteitsmanager

www.willemsunie.nl


In september 2010 heeft Rijkswaterstaat aan de bouwcombinatie WillemsUnie de opdracht gegeven om de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van ’s-Hertogenbosch te gaan omleiden. Op 31 december 2014 moeten de eerste schepen door het nieuwe kanaal varen.


De omlegging van de Zuid-Willemsvaart leidt tot een duurzamer en beter bereikbaar Brabant over water. Na de omlegging kunnen grotere schepen -met maximaal drie lagen containers- door de Zuid-Willemsvaart naar de containerterminal in Veghel varen. De nieuwe sluizen ter hoogte van Empel en Berlicum worden gereed gemaakt voor deze grotere schepen. Het schutten wordt eenvoudiger en schepen kunnen sneller passeren.

Er worden ook bruggen gerealiseerd over de nieuwe Zuid-Willemsvaart. De grootste passage heeft een veldoverspanning van meer dan 100 meter. Alle wegverbindingen en de verbindingen ten behoeve van de waterhuishouding worden door WillemsUnie uitgevoerd. Gedurende dit project is Jutta Leibfried door de WillemsUnie aangesteld als hoofd veiligheid, in die rol is ze verantwoordelijk voor de aansturing, coördinatie en optimalisatie van de algehele veiligheidsorganisatie alsmede het bevorderen van de integrale veiligheid.

De realisatie van deze omlegging is voor Rijkswaterstaat op het gebied van vaarwegen het omvangrijkste project van de komende 10 jaar.


SAF_testimonials_Jaap_Blokland_Willemsunie

“Integrale veiligheid gaat verder dan arbeidsveiligheid. Beiden moeten goed geregeld zijn, Jutta heeft op dit gebied een belangrijke bijdrage geleverd voor ons project ‘Omlegging Zuid-Willemsvaart’. Praktisch, maar ook verankerd op papier.”
Jaap Blokland | Projectdirecteur WillemsUnie

 
 


SAF_testimonials_Peter_van_Wanrooij_KWS

“Als kwaliteitsmanager op de WillemsUnie is Jutta in staat om de verbinding te zijn tussen het strategisch en operationeel niveau. Dit doet ze met behulp van haar expertise en haar persoonlijkheid. Ze weet doelstellingen te vertalen in concrete acties. Haar ‘drive’ om continu te verbeteren zorgt ervoor dat de blik in het team naar voren staat en we stappen vooruit maken. Door onze opdrachtgever wordt dit gezien en gewaardeerd. In onze verbetercultuur speelt Jutta een hele belangrijke rol.”
Jan Grit  | Procesmanager Volker Infra