Klanten vertellen


SAF_testimonials_andre_te_paske

“Jutta Leibfried is door CWC ingezet als bedrijfskundig adviseur & QHSE-manager. Zij heeft er voor gezorgd dat wij binnen een half jaar over een functionerend digitaal QHSE-systeem beschikten en heeft ons de meerwaarde van de ISO-9001 certificatie laten zien. Eveneens heeft zij in korte tijd de ATEX 95 productcertificatie voor een deel van onze producten verkregen. Na een intensieve periode van twee jaar begeleidt en coacht ze nu onze nieuwe QHSE-manager die intern is ‘doorgegroeid’. Ik heb haar advisering en betrokkenheid bij het bedrijf altijd als zeer prettig en professioneel ervaren.”
André te Paske | Corrosion & Water-Control bv


SAF_testimonials_Alwin_Strijp_S

“Jutta Leibfried heeft als V&G overall coördinator in belangrijke mate bijgedragen aan de veiligheid op en nabij de bouwplaatsen. Mede daardoor is de ontwikkeling van Strijp-S vandaag succesvol. Het is niet niks om tijdens evenementen als de Dutch Designweek met tienduizenden bezoekers ook de logistiek en veiligheid op en rond de bouwplaatsen goed geregeld te hebben.”
Alwin Beernink | Projectmanager Strijp-S

 


SAF_testimonials_KWS_Infra_Niels_Kox

“KWS Infra vestiging Eindhoven heeft Jutta Leibfried ingehuurd om mij op te leiden en te begeleiden in mijn functie als KAM-coördinator. Jutta is sympathiek, projecten rond ze af en doelen haalt ze binnen de gestelde tijd. Zij is heel gemotiveerd en is ook in staat om anderen daarin mee te nemen, bovendien is ze zeer praktisch ingesteld. Jutta is een echte vakvrouw, ik heb haar begeleiding als bijzonder waardevol ervaren. Bovendien heb ik ook met veel plezier met haar samengewerkt. Daarom kan ik Jutta van harte aanbevelen als een sympathieke, zeer ervaren QHSE-manager en HVK.”
Niels Kox | KAM-coördinator KWS Infra Eindhoven


SAF_testimonials_KWS_Jakko

“Voor zwaardere bodemsaneringen heb je een HVK (Hogere Veiligheids Kundige) nodig die de plannen beoordeelt en de start instructie verzorgt. Wat is het dan fijn dat je in geval van problemen kunt terugvallen op de deskundige en kritische beoordeling van Jutta Leibfried van Safety & Quality engineering. Ze draagt zelfs oplossingen aan voor technische problemen in de uitvoering!”
Jakko Rietman |  Kenniscentrum bodem en bouwstoffen KWS Infra bv

 


SAF_testimonials_Peter_van_Wanrooij_KWS

“Ik heb Jutta Leibfried een tweetal jaren als coördinator zorgsystemen mee mogen maken in dienst van KWS Infra Eindhoven. Zij heeft een grote inbreng gehad in de bewustwording van veiligheid bij onze medewerkers. Zij bracht dit altijd op een transparante manier zodat een ieder er ook de meerwaarde van inzag. Eenmaal zelfstandig heeft zij haar opvolger naar alle tevredenheid begeleid en opgeleid. Daarna heeft zij op projectbasis het project Strijp S en alle overige milieukundige (sanerings)werken KWS Infra Eindhoven begeleidt. Daarnaast houdt ze voor de asfaltcentrales Eindhoven (ACE) de certificatie up-to-date. En met het intreden van KWS in de asfaltcentrale Echt (EAC) heeft zij ook daar alle certificaten op orde gebracht. Jutta bedankt!”
Peter van Wanrooij  | Directeur KWS Infra Eindhoven

TedBenW.png

“Voor Jutta steek ik mijn hand in het vuur”. Ik heb Jutta leren kennen als een op en top vakvrouw, als iemand die er voor de volle 100% voor gaat. Ze heeft enorm veel kennis en ervaring op het gebied van KAM & Veiligheid. Daarnaast is ze open en eerlijk, heeft een haarfijn gevoel voor (interpersoonlijke) verhoudingen en weet mensen voor zich te winnen. Door haar analytisch vermogen is ze uitstekend in staat om op processen te sturen, maar daarnaast is ze praktisch genoeg om ook de diepte in te gaan. Kortom, door deze kwaliteiten kan je met een gerust hart een opdracht aan Jutta toevertrouwen, zij brengt het tot een goed eind! Dat is de reden dat ik mijn hand voor Jutta in het vuur zou steken.
Ted van Dam | Experis Ervaren Manager Interim Professionals


SAF_testimonials_Jaap_Blokland_Willemsunie

“Integrale veiligheid gaat verder dan arbeidsveiligheid. Beiden moeten goed geregeld zijn, Jutta heeft op dit gebied een belangrijke bijdrage geleverd voor ons project ‘Omlegging Zuid-Willemsvaart’. Praktisch, maar ook verankerd op papier.”
Jaap Blokland | Projectdirecteur WillemsUnie

 

 


SAF_testimonials_Peter_van_Wanrooij_KWS

“Als kwaliteitsmanager op de WillemsUnie is Jutta in staat om de verbinding te zijn tussen het strategisch en operationeel niveau. Dit doet ze met behulp van haar expertise en haar persoonlijkheid. Ze weet doelstellingen te vertalen in concrete acties. Haar ‘drive’ om continu te verbeteren zorgt ervoor dat de blik in het team naar voren staat en we stappen vooruit maken. Door onze opdrachtgever wordt dit gezien en gewaardeerd. In onze verbetercultuur speelt Jutta een hele belangrijke rol.”
Jan Grit  | Procesmanager Volker Infra