KWS Infra Eindhoven


S&Q_slider_projecten_KWS_3

KWS Infra: Adviseur kwaliteit, veiligheid en milieu

S&Q_slider_projecten_KWS_1
S&Q_slider_projecten_KWS_2
S&Q_slider_projecten_KWS_4
S&Q_slider_projecten_KWS_5
S&Q_slider_projecten_KWS_6

Opdrachtgever

Project

Kenmerken

Functie

KWS Infra BV vestiging Eindhoven

Diverse kleinschalige en multidisciplinaire projecten

Wegenbouw, grondverzet, bodemsaneringen

Adviseur op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu

www.kws.nl


KWS Infra BV vestiging Eindhoven maakt deel uit van een nationaal en decentraal georiënteerde landelijke organisatie Volker Wessels; wegenbouw marktleider van Nederland.


Het bedrijf werkt grotendeels aan infrastructurele projecten bestaande uit grondverzet, riolering en verharding. Dit kunnen zowel kleinschalige projecten voor lokale overheden zijn als ook multidisciplinaire projecten in samenwerking met andere Volker Wessels bedrijven (zie hiervoor ook Strijp-S).

KWS Infra neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en werkt om die reden al jaren aan het verduurzamen van de eigen productieprocessen. Bijvoorbeeld door het maximaal hergebruiken van oud asfalt, licht-verontreinigde grond en andere materialen. Bij voorkeur zo hoogwaardig mogelijk. Ook bij de productie van asfalt wordt de uitstoot nauwlettend in de gaten gehouden. Daarnaast wordt er gewerkt aan baanbrekende productietechnieken die het milieu nog verder ontzien (bijvoorbeeld 100% hergebruik van oud asfalt).

KWS Infra BV vestiging Eindhoven is in bezit van diverse certificaten. Zoals de BRL7000 voor de uitvoering van bodemsaneringen of de BRL 9335 voor de levering van grond.

Jutta Leibfried is sinds 2009 tot heden op projectbasis werkzaam bij KWS Infra. Ze adviseert het bedrijf op gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Regelmatig begeleidt ze bodemsaneringen, maar geeft ook trainingen zowel een op een als ook voor hele groepen. Dit zijn zowel veiligheidsgerichte opleidingen als ook trainingen gericht op persoonlijke groei.


SAF_testimonials_KWS_Infra_Niels_Kox

“KWS Infra vestiging Eindhoven heeft Jutta Leibfried ingehuurd om mij op te leiden en te begeleiden in mijn functie als KAM-coördinator. Jutta is sympathiek, projecten rond ze af en doelen haalt ze binnen de gestelde tijd. Zij is heel gemotiveerd en is ook in staat om anderen daarin mee te nemen, bovendien is ze zeer praktisch ingesteld. Jutta is een echte vakvrouw, ik heb haar begeleiding als bijzonder waardevol ervaren. Bovendien heb ik ook met veel plezier met haar samengewerkt. Daarom kan ik Jutta van harte aanbevelen als een sympathieke, zeer ervaren QHSE-manager en HVK.”.”
Niels Kox | KAM-coördinator KWS Infra Eindhoven


SAF_testimonials_Peter_van_Wanrooij_KWS

“Ik heb Jutta Leibfried een tweetal jaren als coördinator zorgsystemen mee mogen maken in dienst van KWS Infra Eindhoven. Zij heeft een grote inbreng gehad in de bewustwording van veiligheid bij onze medewerkers. Zij bracht dit altijd op een transparante manier zodat een ieder er ook de meerwaarde van inzag. Eenmaal zelfstandig heeft zij haar opvolger naar alle tevredenheid begeleid en opgeleid. Daarna heeft zij op projectbasis het project Strijp S en alle overige milieukundige (sanerings)werken KWS Infra Eindhoven begeleidt. Daarnaast houdt ze voor de asfaltcentrales Eindhoven (ACE) de certificatie up-to-date. En met het intreden van KWS in de asfaltcentrale Echt (EAC) heeft zij ook daar alle certificaten op orde gebracht. Jutta bedankt!”
Peter van Wanrooij  | Directeur KWS Infra Eindhoven